Hoppa till innehållet

Olika typer av intervjuer

Publicerad: 20 september 2018

Det finns olika typer av intervjuer och det är helt okej att fråga i förväg vilken typ av intervju det kommer att vara.

Typer av jobbintervjuer

Det finns olika typer av intervjuer och det är helt okej att fråga i förväg vilken typ av intervju det kommer att vara. 

Improviserade

I dessa fall kan man säga att jobbet nästintill redan är ditt och de vill bara träffa dig.

Formell

Det här är den vanligaste typen av intervju där en eller flera representanter från arbetsgivaren ställer frågor. Upplägget kan variera i grad av struktur från att exakt samma frågor ställs i samma ordning och de som intervjuar sätter individuella poäng till att mer likna ett samtal. 

Gruppintervjuer

Det här är en intervju där flera kandidater ombeds att komma in på en gång. I en process där gruppintervju är en del är det ofta den första omgången av intervjuer, medan den andra omgången skulle bli en formell intervju. Syftet är att identifiera de starkaste kandidaterna och se hur du interagerar i en gruppsituation.

Case intervjuer

I denna intervju får du ett problem att lösa tillsammans med en grupp eller sjävständigt under en begränsad tid. Avslutas med någon typ av presentation. 

Telefon / Skype intervju

Detta är vanligtvis en formell intervju, men via telefon eller via Skype. Se till att du sitter på en plats där du får prata ostört. 

Personlighet & lämplighetstestning

Särskilt större företag och rekryteringsföretag kan be dig att göra ett personlighetstest och/eller lämplighetstester ofta via nätet. Personlighetstest kan innehålla tex Big Five frågebatteri eller Meyers-Briggs typindikatortest (se en version nedan "16 personalities"). Lämplighetstester kan vara tex logisk-analytiska tester med numeriska följder, geometriska figurer och mönster. Testen kan ske initialt eller längre fram i processen.