Vilka är dina starka respektive svaga sidor?

Publicerad: 20 september 2018

Förbered dig genom att fråga personer i din omgivning, vänner, familj, kollegor vilka styrkor och svagheter de ser hos dig och be dem också att motivera. Då blir frågan lättare att svara på genom att säga tex: "mina nuvarande kollegor beskriver mig som väldigt drivande, ansvarstagande och noggrann."

OBS! Förbered dig på följdfrågor. Var beredd på att ge exempel på något tillfälle då du fått användning för dina starka sidor och du lyckats bra.

När det gäller svaga sidor är det viktigt att du är ärlig och inte kommer med floskler, dock är det viktigt att du inte lyfter fram svaga sidor som kan förhindra att de vill anställa dig. Se också till att hålla dig kort så att inte för mycket fokus hamnar på svagheter. Det viktiga är att de ser att du har självinsikt och jobbar med att förbättra de sidor av dig som inte är dina styrkor.