Pusselmetoden

Publicerad: 11 mars 2011

Pusselmetoden

Pusselmetoden är en metod för samarbetsinlärning och kunskapstest, som tillämpas i äventyrsprojektet. Den beskrivs i boken Samarbetsinlärning av Sahlberg/Leppilampi (1998). Den nedan beskrivna modellen är modifierad av Sven-Gunnar Furmark.

Pusselmetoden steg för steg

1. Klassen delas in i basgrupper med 3-5 elever i varje grupp. Gruppmedlemmarna numreras. Faktatexten delas också in och numreras och kopieras i lika många uppsättningar som antalet grupper. Varje gruppmedlem får den faktadel som har samma nummer som gruppmedlemmen.

2. Gruppmedlemmarna bearbetar individuellt sin faktadel. Läraren hjälper där det behövs. Elever som är vana med arbetssättet ska kunna sammanfatta det viktigaste ur texten i punkter som de skriver ner.

3. Man bildar tvärgrupper där de som har samma faktadel går ihop, alla ettor i en grupp, osv. Tvärgrupperna får i uppgift att tillsammans gå igenom texten, jämföra sina punkter och planera hur man ska lära ut sin faktadel till basgruppen.

4. Man bildar par där två elever från olika basgrupper och med samma nummer (faktadel) går ihop. Man tränar på att lära ut sin faktadel. Den ene börjar med att agera ”lärare” medan kamraten lyssnar och ger feedback, sedan byter man. För att det ska fungera bra bör man träna eleverna i att kunna ge konstruktiv feedback.

6. Individuell skriftlig kunskapstest där varje gruppmedlem får ett antal frågor inom en faktadel som inte är ”ens egen”. De individuella resultaten räknas ihop till en gruppoäng.  

Ett alternativt sätt att genomföra kunskapstestet är att varje grupp gör ett antal frågor som en annan grupp ska besvara. Fördelen är att eleverna engageras ännu mer i lärprocessen. En sådan kunskapstest bör kompletteras, antingen med frågor eller ett fristående kunskapstest som läraren gör.

Gruppen måste uppnå en minimipoäng för att få gå vidare med uppdraget i Äventyrsprojektet. Gruppen får göra om testet tills den klarar minimipoängen. Gruppmedlemmarna får inte veta varandras resultat i testet. Det är hemligt. Det vet bara läraren/pedagogen. Hon kan på olika sätt stötta en lågpresterande elev så att denne kan höja sin nivå.

7. Varje grupp ska nu utifrån den fakta man lärt sig, diskutera och besvara några öppna frågeställningar kring temat.  Det är viktigt att frågorna är komplexa och att flera svar är möjliga.

8. Grupperna redovisar sina svar inför hela klassen.

Integrera språk

Engelska eller ett annat främmande språk kan alltid integreras i pusselmetoden genom att läraren sammanställer faktatexten och/eller kunskapstestet på det främmande språk som då måste översättas till svenska.

Sätta betyg

Läraren sätter individuella betyg på de individuella resultaten i kunskapstestet.

Tips

  • Man kan arbeta med nivågrupperad text
  • Man kan arbeta med tankekartor
  • Man kan arbeta med stödord