Story och Uppdrag

Publicerad: 3 februari 2009

Story- och uppdragsbaserat lärande är mitt eget uttryck för en metod som tillämpas i Sagoäventyret och Äventyrsprojektet. Här ingår det som kallas casemetodik.

Projektarbetet utgår från en story

Story- och uppdragsbaserat lärande innebär att eleverna arbetar med ett projekt eller tema där arbetet centreras kring ett konkret, fiktivt uppdrag, t ex ”rädda jorden”. Uppdraget föregås av en story som kan vara helt och hållet fiktiv eller en så kallad faction (förening av fakta och fiktion genom en medveten blandning av det sanna och det påhittade).

Uppdraget

Eleverna förbereder uppdraget genom att träna samarbete, lära sig faktakunskap med hjälp av pusselmetoden och lösa problem med koppling till uppdraget. Det senare genomförs enligt det som kallas casemetodik: Grupperna får ett antal fakta i form av fiktiva händelser eller beskrivningar att jobba med (fiktivt case). Genom storyn och kommunikationen med uppdragsgivaren i storyn (till exempel FN) får grupperna hela tiden nytt material som de måste bearbeta för att kunna lösa problem kopplade till uppdraget. Casearbetet leder till förslag till lösningar och väcker nya frågor. Utförandet av uppdraget är det som är själva äventyret i projektet. Äventyret genomförs oftast i en skog. Det kan ske både på dagtid och i mörker sent på kvällen.

Backspegeln

Efter äventyret tittar eleverna tillbaka på de upplevelser som uppdraget/äventyret gett. De reflekterar, diskuterar och bearbetar sina erfarenheter och upplevelser. Hur grupperna klarat av uppdraget blir en konkret mätsticka på hur grupperna och de enskilda gruppmedlemmarna fungerat. Var förberedelserna tillräckliga? Vad fungerade bra? Vad måste vi bli bättre på?

Spännande lärande

Den stora fördelen med uppdraget/äventyret, är att det skapar ett stort engagemang för att lära sig, eftersom eleverna upplever det som väldigt spännande. Kunskapen kommer in i ett meningsfullt sammanhang – för att klara av uppdraget måste man lära sig – och det skapar motivation. Att man sedan kommer ihåg spännande kunskap bättre, är ytterligare en positiv effekt.

Klicka på nedanstående länk!