Äventyrsförskola

Publicerad: 14 mars 2011

Läs mer om hur man kan arbeta med äventyrspedagogik i förskolan

Jag heter Sara Roos är förskollärare och jobbar på en förskola i Älmhult med barn mellan 1-5 år. På min avdelning där barnen är 4 och 5 år arbetar vi med olika kamratövningar. Många av övningarna kan man även göra med de lite yngre barnen.

Vi arbetar också med sagoäventyr. Vi genomför ett sagoäventyr varje år för de stora barnen (4-5år).  Vi har prövat på två olika tillvägagångssätt. Det ena sättet är att vi utgått från en känd bok " Alfons Åberg" som alla barnen känner till. Vi har även jobbat lite med Alfons tema innan. Äventyret går ut på att barnen ska hjälpa Alfons att hitta nyckeln till kojan, som har försvunnit så mystiskt.

Vi börjar med att berätta att vi träffade Mållgan på biblioteket och att han ville följa med och träffa alla barnen och be dem om hjälp. Mållgan är en handdocka som kommer fram och pratar med barnen och berättar om Alfons problem och frågar om barnen vill ta sig an hans uppdrag. Efter det får barnen under några dagar jobba med olika kamratövningar som förberedelse inför äventyret i skogen.

Det andra tillvägagångssättet är att vi utgår från en helt påhittad berättelse, som handlar om en sagogumma som behöver barnens hjälp. Sagogumman är en riktig person som barnen möter utanför förskolan, samt att hon dyker upp under själva äventyret.

Vi har använt oss av riktiga aktörer under våra äventyr, vilket har varit väldigt uppskattat av barnen. Visserligen finns det barn som blir rädda, så vi måste vara försiktiga så vi inte skrämmer dem. När de gäller barn i förskolan så har vissa svårt att skilja på fantasi och verklighet, därför är det viktigt att vi talar om att "nu när vi går igenom porten så kommer vi in i sagans värld och i sagans värld kan allt hända". Lika viktigt är det att vi är tydliga när vi går ut ur sagans värld och tillbaka till "verkligheten".

Det är också viktigt att förbereda barnen på vad de ska vara med om, så vi pratar om sagor och vad som händer i sagorna. Vad är fantasi och verklighet?!

Både för barnen och oss pedagoger är sagoäventyret ett hur roligt och givande arbetssätt som helst.

Jag heter Marie Jönsson och arbetar på Möckelns förskola i Älmhult. Vi arbetar vid ett par tillfällen i veckan med kamratövningar med våra 4-5 åringar. Vi arbetar med Smart Kids materialet, där det fungerar som en "kroppslig" memorybana likaväl som en vanlig memorybana. Vid ett par tillfällen om året gör vi äventyr, senast var det rädda sjön Möckeln.

Jag tycker att Äventyrspedagogik är ett mycket bra sätt att arbeta med teman i förskolan. Att hitta olika sätt att lära på är en förutsättnig för att alla barn ska bli intresserade. kamratövningar för att få en trygg grupp som samarbetar bra med varandra och oss vuxna är också bra.

Att sedan krydda vardagen med äventyr vid ett par gånger om året är härligt.

Alla behövs och det är bra att vi är olika bra på olika saker och att det är en fördel att vi ser olika ut, någon är lång och någon kort, Vi behöver alla egenskaper i Äventyrspedagogik.