Fritidspedagog

Publicerad: 14 mars 2011

Så här arbetar jag som fritidspedagog med äventyrspedagogik

Jag är ute i skogen med en 2:a och leder äventyret Jakten på Bubos skattkista med klokheter. Eleverna har precis grävt upp skattkistan som det Gröna monstret har tagit från Berguven Bubo.

De har lyckats ta sig förbi ett flertal fällor och klurigheter på vägen, nu gäller det att hitta koden för att öppna skattkistan och få ta del av en av Bubos klokheter. Eleverna arbetar i team, är fokuserade, och spänningen är på topp. Alla är medvetna om att det gröna monstret finns någonstans i närheten så det gäller att smyga och samarbeta för att lyckas med uppdraget.

Ett äventyr är som att vara med i en film eller ett tv-spel brukar jag säga till eleverna. Alla är medvetna om att man nu är i sagornas och fantasins värd. I sagornas värd kan allt hända, allt som sker upplevs som på riktigt, men man utgår från en story som är påhittad och eleverna är sig själva – de går inte in i en roll. Till skillnad från de flesta filmer så får alla här möjligheten att vara hjälte, alla är lika viktiga och det blir en känslomässig upplevelse som eleverna kommer att skratta och prata om under lång tid.

Det här äventyret pågår under en tvåveckorsperiod. Klassen har fått förbereda sig mentalt, fysiskt och teoretiskt på de moment som de kan tänkas stöta på ute i skogen. De har fått information från berguven Bubo om vad de behövt träna på, vart och hur de ska leta och gå för att hitta och klara sig från monstren. Fokus på det här äventyret ligger på tillit, mod och vänskap. Klassen har fått träna mycket på samarbetsövningar för att klara av det samarbete som äventyret kräver.

Efter tio år som utbildad fritidspedagog och femton år inom skolans väggar behövde jag en nytändning. Jag gick grundutbildningen i äventyrspedagogik 2007-2008 och denna utbildning har gett mig otroligt mycket energi och glädje. Det här arbetssättet har verkligen fått min fantasi och kreativitet att gå igång. Det är egentligen så här jag alltid har velat arbeta men inte haft redskapen och den pedagogiska plattformen. Som mångårig idrottsledare och engagerad i skolans mobbingteam kunde jag inte skaffa mig en bättre utbildning. Som kompetensutveckling går den här utbildningen inte att jämföra med något annat. Jag har redan hunnit dela med mig av många äventyr, sagor och idéer till kollegor och elever.

Som fritidspedagog ser jag stora möjligheter och fördelar att arbeta som äventyrspedagog både under skoltid och i fritidsverksamhet. Min kompetens har blivit tydligare bland kollegor och föräldrar. Mina äventyr och kamratövningar har redan blivit populära inslag i undervisningen och klasslärarna står på kö för att deras klass ska få vara med på äventyr. Äventyrspedagogiken bidrar till alternativa sätt att undervisa, vi utnyttjar skogen och närmiljön på ett aktivare sätt, det blir en pulshöjare för alla inblandade och klasslärarna ges också redskap och möjligheter att arbeta med den sociala utvecklingen i klassen. Vi har även lagt in olika äventyrsdagar under lov och studiedagar på fritids, och som har blivit riktiga höjdare. Det krävs en del förberedelser men man får så mycket glädje och energi tillbaka.

Mathias Wahlström

Hälsingbergsskolan, Falun