Referenser

Publicerad: 14 mars 2011

Ca 500 lärare och fritidspedagoger från hela landet har gått grund-kursen i äventyrspedagogik under 2000-2008. Eftersom det ofta är flera personer från en och samma skola som går kursen innebär det att ca ett par hundra skolor i hela landet har utbildade äventyrspe-dagoger. Av dessa har de flesta skolorna integrerat äventyrspeda-gogik i en eller annan form i den kontinuerliga verksamheten, och några skolor har till och med profilerat sig mot äventyrspedagogik.

De flesta kursdeltagarna har fått mer eller mindre resurser att arbeta med äventyrspedagogik på sin skola, och några har idag äventyrs-pedagogik som en del i sin tjänst.

Många av kursdeltagarna har upplevt en nytändning i sitt arbete. Feedbacken från eleverna har varit mycket positiv, och både lärare och elever har genom äventyrspedagogiken upplevt en större ar-betsglädje.

Här nedan finns några adresser till skolor som arbetar med även-tyrspedagogik. Du kan också kontakta mig direkt om du vill ta per-sonlig kontakt med kursdeltagare som kommer från den region där du bor.

Fria Emilia (friskola), Boden
Tomas Forsberg, tomas.forsberg@friaemilia.se
Hemsida: www.friaemilia.se

Tärnstigens skola, Älvsbyn
Carina Renlund, carina.renlund@alvsbyn.se
0929-172 95

Lekenskolan, Älvsbyn
Annelie Öhman, annelie.ohman@alvsbyn.se
0929-174 18

Långskataskolan, Piteå
Eskil Granström, eskil.granstrom@edu.pitea.se
Catrin Söderman, catrin.soderman@edu.pitea.se
0911-176 29
Hemsida: www.edu.pitea.se/langskatan/

Erikslunds skola, Ånge
Erika Walker, Anna Selling, Erika Martinsson
erika.walker@skola.ange.se
0690-201 42
Hemsida: www.ange.se/barnutbildning/skolor/erikslundsskolan (klicka på ”uteverksamhet”)

Matfors skola, Sundsvall
Lennart Johansson, lennart.johansson@skola.sundsvall.se
060-19 28 84

Tavelbäckskolan, Östersund
Lasse Landin, lars.landin@zonline.se
Hemsida: www.tavelbacken.ostersund.se

Körfältsskolan, Östersund
Eva Johansson, evajohansson@zonline.se
Birgitta Thurfjell, birgitta.thurfjell@zonline.se

Wargentinskolan, Östersund
Kalle Lindahl, 063-14 31 84
Resurscentrum, Östersund
Marie Wikström, marie.wikstrom@zonline.se,
070-285 73 12
Jan Magnusson, jan.magnusson@zonline.se,
070-55 88 372
Hemsida: www.resurscentrum.info

Myrvikens skola, Bergs kommun, Jämtland
Mikael Boman, mikael.boman@zonline.se
Joakim Mattsson, joakim.mattsson@spray.se
0643-445 566

Lärarhögskolan, Stockholm
Kerstin Nilsson
kerstin.nilsson@lhs.se

Resarö skola, Stockholm
Kerstin Nilsson
kerstin.nilsson@lhs.se

Rösjöskolan, Sollentuna
Bo Hallman, bohal_s@edu.sollentuna.se
Roger Carter, rocar_s@edu.sollentuna.se
08-594 967 13
Hemsida: www.rosjoskolan.com (under fliken elevarbeten)

Vaxmoraskolan, Sollentuna
Linda Höglund, lihog_s@edu.sollentuna.se
Susanne Elb, suelb_s@edu.sollentuna.se
Hemsida:www.edu.sollentuna.se/vax

Turingeskolan, Nykvarn
Roland Kusgård, roland.kusgard@skolor.nykvarn.se
Lisa Qvarfordt, elisabet.qvarfordt@skolor.nykvarn.se

Sannerudsskolan, Kil, Värmland
Björn Svantesson, bjorn.svantesson@edu.kil.se
Madeleine Persson, madeleine.persson@edu.kil.se

Korsberga skola, Hjo
Henrik Kråklind, hkraklind@mail.hjo.se
Iréne Banck, ibanck@mail.hjo.se

Vadstenagymnasiet, Vadstena
Gordon Wiström, utf@earthling.net

Kungshögaskolan, Mjölby
Jan Björfeldt, janbjoe@edu.mjolby.se
Hemsida: www.mjolby.se

Värnamo Folkhögskola
Michael Näslund, michael.naslund.varnamo@folkbildning.net
0370-379 030

Teknikum i Växjö
Michael Carlfalk
michael.carlfalk@teknikum.vaxjo.se
0470-419 06

Västerhöjdsgymnasiet, Skövde
Bengt Nilsson, programledare idrottsprogrammet
bengt.nilsson@skovde.se
0708-428 100

Nödingeskolan, Ale kommun
Birgit Nilsson, birgit.nilsson@rixmail.se
Carolina Andreasson, caroanns@catlover.com

Fornängsskolan, Götene
Magnus Böröy, magnus.boroy@gotene.se
Pernilla Håstrand Borgenhard, pernilla.borgenhard@gotene.se
0511-386 440

Parkskolan, Göteborg
Gunilla Sondén, 031-365 53 05
Lena Nordefjäll, 031-365 53 04
Eva Ahlqvist Jakobsson, 031-365 53 04

Mörrums skola, Blekinge
Helena Jönsson, helena.jonsson@utb.karlshamn.se
0454-307 869
Hemsida: www.utb.karlshamn.se (klicka vidare till Mörrums skola)

Mölletoftaskolan, Malmö
Anders Baeck, anders.baeck@pub.malmo.se
Maria Norshammar, maria.norshammar@pub.malmo.se
040-185 792

Hvilan utbildning AB, Åkarp
Peter Björkqvist
peter.bjorkqvist@hvilanutbildning.se
040-463 700, 463 710

Skryllegården
Kultur och Fritid i Lund
Christer Andersson
christer.andersson@ltu.se