Hoppa till innehållet
Examen på Luleå tekniska universitet

Civilingenjörsexamen, industriell ekonomi

300 Högskolepoäng, Examen på avancerad nivå

Utbildning

Civilingenjör Industriell ekonomi

Studenter från "I-programmet" är mycket efterfrågade och får tidigt ansvarsfyllda jobb, både i Sverige och internationellt. Du kan bland annat jobba som teknik-, IT-, eller managem...

Program på Luleå tekniska universitet

Arena jordens resurser

Programmet är nedlagt. Sista termin: Våren 2014

Vill du veta mer om examen?

I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen. För att uppfylla kurskraven i en examen kan man dels studera på ett program eller, om inget program erbjuds, läsa fristående kurser enligt den kurskravslista som finns för en examen.