Hoppa till innehållet
Examen på Luleå tekniska universitet

Ekonomie Kandidatexamen - Huvudområde; Företagsekonomi

180 Högskolepoäng, Examen på grundnivå

Utbildning

Ekonomie, kandidat

De allra flesta företag och organisationer behöver ekonomer som kan organisera, utveckla och styra verksamheten. Hos oss får du en gedigen ekonomutbildning med gott anseende. Pr...

Internationell ekonomi, kandidat

Affärsverksamhet över landsgränser blir allt viktigare för svenska och utländska företag och myndigheter. Breda kunskaper inom företagsekonomi med ett internationellt perspektiv är...

Program på Luleå tekniska universitet

Företagsekonomi, kandidat

Programmet är nedlagt. Sista termin: Hösten 2011

Vill du veta mer om examen?

I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen. För att uppfylla kurskraven i en examen kan man dels studera på ett program eller, om inget program erbjuds, läsa fristående kurser enligt den kurskravslista som finns för en examen.