Hoppa till innehållet
Examen på Luleå tekniska universitet

Filosofie Magisterexamen - Huvudområde; Rättsvetenskap

60 Högskolepoäng, Examen på avancerad nivå

Utbildning

Toppbild - Utredning

Magister utredning

För dig som har en kandidatexamen i Sociologi eller Statsvetenskap finns här en möjlighet att läsa vidare till en magisterexamen i ditt ämne och samtidigt inrikta dig mot att på ol...

Rättsvetenskap, magister miljörätt

Vilka juridiska möjligheter finns för att hantera miljöproblem såsom klimatförändringar, utsläpp, miljögifter eller övergödning av våra vattendrag? Miljörätt är det rättsområde som...

Vill du veta mer om examen?

I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen. För att uppfylla kurskraven i en examen kan man dels studera på ett program eller, om inget program erbjuds, läsa fristående kurser enligt den kurskravslista som finns för en examen.