Hoppa till innehållet
Examen på Luleå tekniska universitet

Filosofie Kandidatexamen - Huvudområde; Statsvetenskap

180 Högskolepoäng, Examen på grundnivå

Utbildning

Statsvetenskap, kandidat

Statsvetenskap handlar om hur samhället styrs, vem som har makt, vad som påverkar beslut och vilka konsekvenser det får för dig och den värld vi lever i. Utbildningen ger många kar...

Program på Luleå tekniska universitet

Filosofie kandidatexamen, huvudområde statsvetenskap

Vid Luleå tekniska universitet kan en filosofie kandidatexamen i huvudområde statsvetenskap tilldelas en student som uppfyller krav angivna i kurskravslistan.

Program på Luleå tekniska universitet

Arena jordens resurser

Programmet är nedlagt. Sista termin: Våren 2014

Politik och samhällsutveckling, kandidat

Programmet är nedlagt. Sista termin: Våren 2018
Program på Luleå tekniska universitet

Statsvetenskap, kandidat

Programmet är nedlagt. Sista termin: Hösten 2011

Vill du veta mer om examen?

I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen. För att uppfylla kurskraven i en examen kan man dels studera på ett program eller, om inget program erbjuds, läsa fristående kurser enligt den kurskravslista som finns för en examen.