Hoppa till innehållet
Examen på Luleå tekniska universitet

Filosofie Kandidatexamen - Huvudområde; Nationalekonomi

180 Högskolepoäng, Examen på grundnivå

Utbildning

Program på Luleå tekniska universitet

Filosofie kandidatexamen, huvudområde Nationalekonomi

Vid Luleå tekniska universitet kan en filosofie kandidatexamen i huvudområde nationalekonomi tilldelas en student som uppfyller krav angivna i kurskravslistan.

Program på Luleå tekniska universitet

Arena jordens resurser

Programmet är nedlagt. Sista termin: Våren 2014
Program på Luleå tekniska universitet

Nationalekonomi, kandidat

Programmet är nedlagt. Sista termin: Våren 2010

Vill du veta mer om examen?

I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen. För att uppfylla kurskraven i en examen kan man dels studera på ett program eller, om inget program erbjuds, läsa fristående kurser enligt den kurskravslista som finns för en examen.