Hoppa till innehållet
Examen på Luleå tekniska universitet

Filosofie Masterexamen - Huvudområde; Företagsekonomi

120 Högskolepoäng, Examen på avancerad nivå

Utbildning

Human Resource Management, master

Programmet är inte öppen för anmälan.

Internationell affärsverksamhet, master

Internationell affärskompetens efterfrågas allt mer av företag och organisationer. Masterutbildningen med inriktning internationell affärsverksamhet är en kvalificerad utbildning s...

Program på Luleå tekniska universitet

Elektronisk handel, master

Programmet är nedlagt. Sista termin: Våren 2012
Program på Luleå tekniska universitet

Företagsekonomi, master

Programmet är nedlagt. Sista termin: Våren 2009
Program på Luleå tekniska universitet

Supply Chain Management, master

Programmet är nedlagt. Sista termin: Våren 2012

Vill du veta mer om examen?

I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen. För att uppfylla kurskraven i en examen kan man dels studera på ett program eller, om inget program erbjuds, läsa fristående kurser enligt den kurskravslista som finns för en examen.