Hoppa till innehållet
Examen på Luleå tekniska universitet

Teknologie Masterexamen - Huvudområde; Datateknik

120 Högskolepoäng, Examen på avancerad nivå

Utbildning

Program på Luleå tekniska universitet

Datateknik, master

Programmet är nedlagt. Sista termin: Våren 2010
Foto: Petra Älvstrand

Hållbar datorkommunikation och molnbaserad databehandling, master

Erasmus Mundus masterutbildning i hållbar datorkommunikation och molnbaserad databehandling kombinerar IT med miljömedvetenhet. Målet är att studenterna lär sig att skapa resurseff...

Tillämpad AI, master

Masterprogrammet i tillämpad artificiell intelligens fokuserar på tillämpad AI för att kunna lösa problem inom flera olika sektorer, till exempel industri och hälsa. Du lär dig att...

Datateknik med inriktning mot distribuerade molnsystem, master

Programmet är nedlagt. Sista termin: Våren 2019
Program på Luleå tekniska universitet

Datateknik, master

Programmet är nedlagt. Sista termin: Våren 2010

Distribuerade datorsystem för hållbar utveckling, master

Programmet är nedlagt. Sista termin: Våren 2019
Mobila system, master

Mobila system, master

Programmet är nedlagt. Sista termin: Våren 2016
Program på Luleå tekniska universitet

Sustainable IT Systems, master

Programmet är nedlagt. Sista termin: Våren 2011

Vill du veta mer om examen?

I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen. För att uppfylla kurskraven i en examen kan man dels studera på ett program eller, om inget program erbjuds, läsa fristående kurser enligt den kurskravslista som finns för en examen.