Hoppa till innehållet
Examen på Luleå tekniska universitet

Specialistsjuksköterskeexamen - inriktning mot intensivvård

60-75 Högskolepoäng, Examen på avancerad nivå

Utbildning

Specialistsjuksköterska med inriktning intensivvård

Specialistsjuksköterska med inriktning intensivvård

Som specialistsjuksköterska inom intensivvård leder/ ansvarar du för patientens omvårdnad med fokus på bemötande, säker vård och bedömning av vitala funtioner hos akut, svårt sjuka...

Vill du veta mer om examen?

I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen. För att uppfylla kurskraven i en examen kan man dels studera på ett program eller, om inget program erbjuds, läsa fristående kurser enligt den kurskravslista som finns för en examen.