Hoppa till innehållet
Examen på Luleå tekniska universitet

Specialistsjuksköterskeexamen - inriktning mot intensivvård

60-75 Högskolepoäng, Examen på avancerad nivå

Utbildning

Specialistsjuksköterska med inriktning intensivvård

Specialistsjuksköterska med inriktning intensivvård

Som specialistsjuksköterska inom intensivvård vårdar du patienter med sviktande vitala funktioner och med potentiellt livshotande tillstånd. Arbetet är både utmanade och ansvarsfu...

Vill du veta mer om examen?

I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen. För att uppfylla kurskraven i en examen kan man dels studera på ett program eller, om inget program erbjuds, läsa fristående kurser enligt den kurskravslista som finns för en examen.