Hoppa till innehållet
Examen på Luleå tekniska universitet

Specialistsjuksköterskeexamen - inriktning mot operationssjukvård

60-75 Högskolepoäng, Examen på avancerad nivå

Utbildning

Specialistsjuksköterska med inriktning operationssjukvård

Specialistsjuksköterska med inriktning operationssjukvård

Som specialistsjuksköterska inom operationssjukvård leder/ansvarar du för omvårdnad: bemötande, förberedelse, genomförande och dokumentation vid patienters operationer. Aseptik, st...

Vill du veta mer om examen?

I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen. För att uppfylla kurskraven i en examen kan man dels studera på ett program eller, om inget program erbjuds, läsa fristående kurser enligt den kurskravslista som finns för en examen.