Hoppa till innehållet
Examen på Luleå tekniska universitet

Specialistsjuksköterskeexamen - inriktning mot ambulanssjukvård

60-75 Högskolepoäng, Examen på avancerad nivå

Utbildning

Specialistsjuksköterska med inriktning ambulanssjukvård

Specialistsjuksköterska med inriktning ambulanssjukvård

Som specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvård ansvarar du självständig för omvårdnad, bedömning, symtomlindring och behandling av patienten i alla åldrar i skiftande vårdmiljöe...

Vill du veta mer om examen?

I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen. För att uppfylla kurskraven i en examen kan man dels studera på ett program eller, om inget program erbjuds, läsa fristående kurser enligt den kurskravslista som finns för en examen.