Hoppa till innehållet
Examen på Luleå tekniska universitet

Teknologie Masterexamen - Huvudområde; Kemiteknik

120 Högskolepoäng, Examen på avancerad nivå

Utbildning

Kemiteknik, inr mineralteknik och processmetallurgi, master

Kemiteknik, inr mineralteknik och processmetallurgi, master

Den tvååriga utbildningen är en påbyggnad till den högskoleutbildning (180hp) som du som student redan har i kemiteknik eller motsvarande.

Closed

Kemiteknik, inr kemisk- och biokemisk processteknik, master

Programmet är nedlagt. Sista termin: Våren 2011

Vill du veta mer om examen?

I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen. För att uppfylla kurskraven i en examen kan man dels studera på ett program eller, om inget program erbjuds, läsa fristående kurser enligt den kurskravslista som finns för en examen.