Hoppa till innehållet
Examen på Luleå tekniska universitet

Teknologie Kandidatexamen - Huvudområde; Naturresursteknik

180 Högskolepoäng, Examen på grundnivå

Utbildning

Hållbar mineralutvinning Foto: Tomas Bergman

Hållbar mineralutvinning, kandidat

Hållbart användande av naturresurser är viktigt i den gröna omställning vi står inför. Med denna unika utbildning lär du dig att tillgodose behovet av mineral och metaller till mor...

Program på Luleå tekniska universitet

Teknologie kandidatexamen, huvudområde Naturresursteknik

Vid Luleå tekniska universitet kan en filosofie kandidatexamen/teknologie kandidatexamen i huvudområde naturresursteknik tilldelas en student som uppfyller krav angivna i kurskravs...

Naturresursteknik, kandidat

Naturresursteknik, kandidat

Programmet är nedlagt. Sista termin: Våren 2014

Vill du veta mer om examen?

I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen. För att uppfylla kurskraven i en examen kan man dels studera på ett program eller, om inget program erbjuds, läsa fristående kurser enligt den kurskravslista som finns för en examen.