Hoppa till innehållet
Examen på Luleå tekniska universitet

Teknologie Kandidatexamen - Huvudområde; Naturresursteknik

180 Högskolepoäng, Examen på grundnivå

Utbildning

Mineral

Hållbar mineralutvinning, kandidat

Tillgång på mineral och metaller är en hörnsten i den gröna omställningen som vår värld står inför. Under utbildningen får du verktyg och metoder som ger dig en ledande position i ...

Program på Luleå tekniska universitet

Teknologie kandidatexamen, huvudområde Naturresursteknik

Vid Luleå tekniska universitet kan en filosofie kandidatexamen/teknologie kandidatexamen i huvudområde naturresursteknik tilldelas en student som uppfyller krav angivna i kurskravs...

Naturresursteknik, kandidat

Naturresursteknik, kandidat

Programmet är nedlagt. Sista termin: Våren 2014

Vill du veta mer om examen?

I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen. För att uppfylla kurskraven i en examen kan man dels studera på ett program eller, om inget program erbjuds, läsa fristående kurser enligt den kurskravslista som finns för en examen.