Hoppa till innehållet
Examen på Luleå tekniska universitet

Filosofie Kandidatexamen - Huvudområde; Medie- och kommunikationsvetenskap

180 Högskolepoäng, Examen på grundnivå

Utbildning

Journalistik och medier, kandidat

Mer än någonsin behövs yrkeskunniga som kan skapa trovärdigt och intressant innehåll i medierna. I den kreativa studiemiljön i Piteå får du en perfekt grund för att jobba professio...

Program på Luleå tekniska universitet

Arena media, musik och teknik

Programmet är nedlagt. Sista termin: Våren 2014
Program på Luleå tekniska universitet

Journalistik i nya medier

Programmet är nedlagt. Sista termin: Våren 2017

Journalistik och medier, kandidat

Mer än någonsin behövs yrkeskunniga som kan skapa trovärdigt och intressant innehåll i medierna. I den kreativa studiemiljön i Piteå får du en perfekt grund för att jobba professio...

Radioproduktion i nya medier

Radioproduktion i nya medier

Programmet är nedlagt. Sista termin: Våren 2017
Program på Luleå tekniska universitet

TV-produktion i nya medier

Programmet är nedlagt. Sista termin: Våren 2017

Vill du veta mer om examen?

I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen. För att uppfylla kurskraven i en examen kan man dels studera på ett program eller, om inget program erbjuds, läsa fristående kurser enligt den kurskravslista som finns för en examen.