Journalistik och medier, kandidat

180 Högskolepoäng, Program på grundnivå
Mer än någonsin behövs yrkeskunniga som kan skapa trovärdigt och intressant innehåll i medierna. I den kreativa studiemiljön i Piteå får du en perfekt grund för att jobba professionellt i en ständigt föränderlig bransch. Här är berättandet i fokus oavsett vilken inriktning du väljer.

Under utbildningen jobbar du med mediernas verktyg parallellt med vetenskapliga studier och får en bred grund för ett roligt och spännande yrkesliv. När du söker väljer du inriktning, men oavsett den lär du dig använda både text, ljud och rörlig bild – allt för att din kunskap ska passa på arbetsmarknaden, som dessutom består av långt mer än den traditionella journalistrollen. Dina lärare har stor branscherfarenhet och vi får ofta besök av intressanta gästlärare. Ta chansen att utvecklas i en av Sveriges mest kreativa miljöer där dans, musik och media samlas under samma tak.

Utbildningens innehåll

Programmet har tre inriktningar: text, radio och tv. När du söker till programmet väljer du vilken du vill ha som huvudspår.
Utbildningen består av praktiska produktionsstudier i tv, radio och text kombinerade med teoretiska studier i medie- och kommunikationsvetenskap. Målet med utbildningen är att du ska kunna producera kvalitativt innehåll för flera publiceringsformer. Under stora delar av tiden arbetar du tillsammans med studenter från alla tre inriktningarna.
Programmet innehåller en kortare och en längre praktikperiod vid en mediearbetsplats som du väljer själv.  ​

Var kan jag jobba?

Med utbildningen Journalistik och medier  är du rustad för de förändringar som sker i medielandskapet. Du har en bred kunskap för att till exempel göra program eller nyheter för radio, tv och webb, eller jobba som skribent, radio- eller tv-reporter och redaktör. De journalistiska arbetsmetoderna och dina medieteoretiska kunskaper går att applicera på många områden i branschen som är betydligt större än den traditionella journalistrollen. 

Inriktning

Inriktning: Journalistik och medier, tv

Under större delen av utbildningen ägnar du dig åt din specifika inriktning, men jobbar också med de andra inriktningarna radio och text. Inriktningen Tv fokuserar på den visuella journalistiken och dess teknik, former och genrer. I lokaler med modern utrustning utforskar och diskuterar du hur den rörliga bilden används som berättarform inom exempelvis reportageformat, studioproduktioner, undersökande journalistik och på nya digitala plattformar. Under de två praktikperioderna och i din slutproduktion kan du fördjupa dig inom tv-mediet.

Inriktning: Journalistik och medier, radio

Under större delen av utbildningen ägnar du dig åt din specifika inriktning, men jobbar också med de andra inriktningarna tv och text. Inriktningen Radio fokuserar på den ljudande journalistiken och dess teknik, former och genrer. Du utforskar och diskuterar hur den används som berättarform inom exempelvis reportageformat, webbtexter, undersökande journalistik och på nya digitala plattformar. Under de två praktikperioderna och i din slutproduktion kan du fördjupa dig inom radiomediet.
Vi har en uppskattad studentradiokanal som sänder program dagligen och också används som övningsstation för utbildningen.

Inriktning: Journalistik och medier, text

Under större delen av utbildningen ägnar du dig åt din specifika inriktning, men jobbar också med de andra inriktningarna tv och radio. Inriktningen Text fokuserar på den skrivna journalistiken och dess former och genrer. I lokaler med modern utrustning utforskar och diskuterar du hur det skrivna ordet används inom exempelvis reportageformat, undersökande journalistik, på webben och nya digitala plattformar. Du får också grunderna inom layout och redigering. Under de två praktikperioderna och i din slutproduktion kan du fördjupa dig inom det skrivna journalistiska berättandet.

Välj inriktning

Anmälan
Journalistik och medier, radio,
Piteå, Normal, Hösten 2020

Startdatum 2020-08-31, v.36 2020
Piteå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-83066
2020-04-15
12

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6).
Eller:
Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6)

Urval

Till en tredjedel av platserna rangordnas sökande som väljer att genomföra antagningsprov. Provet är utformat så att sökande som har särskild kompetens kopplad till professionen kan meritera sig i denna alternativa urvalsgrupp. Läs mer om hur provet är utformat på programmets hemsida. Studenter som inte deltar i det alternativa urvalsprovet ingår som vanligt i betygs- och/eller högskoleprovsgrupp.

  • Betyg: 34%
  • Högskoleprov: 33%
  • Alternativa: 33%
OBS! Alternativt urval

Läs mer om antagningsprovet»

Inställd

Anmälan
Journalistik och medier, text,
Piteå, Normal, Hösten 2020

Startdatum 2020-08-31, v.36 2020
Piteå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-83009
2020-04-15
12

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6).
Eller:
Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6)

Urval

Till en tredjedel av platserna rangordnas sökande som väljer att genomföra antagningsprov. Provet är utformat så att sökande som har särskild kompetens kopplad till professionen kan meritera sig i denna alternativa urvalsgrupp. Läs mer om hur provet är utformat på programmets hemsida. Studenter som inte deltar i det alternativa urvalsprovet ingår som vanligt i betygs- och/eller högskoleprovsgrupp.

  • Betyg: 34%
  • Högskoleprov: 33%
  • Alternativa: 33%
OBS! Alternativt urval

Läs mer om antagningsprovet»

Inställd

Anmälan
Journalistik och medier, tv,
Piteå, Normal, Hösten 2020

Startdatum 2020-08-31, v.36 2020
Piteå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-83017
2020-04-15
12

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6).
Eller:
Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6)

Urval

Till en tredjedel av platserna rangordnas sökande som väljer att genomföra antagningsprov. Provet är utformat så att sökande som har särskild kompetens kopplad till professionen kan meritera sig i denna alternativa urvalsgrupp. Läs mer om hur provet är utformat på programmets hemsida. Studenter som inte deltar i det alternativa urvalsprovet ingår som vanligt i betygs- och/eller högskoleprovsgrupp.

  • Betyg: 34%
  • Högskoleprov: 33%
  • Alternativa: 33%
OBS! Alternativt urval

Läs mer om antagningsprovet»

Inställd

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Ulrika Lindgren

Ulrika Lindgren, Universitetsadjunkt, Utbildningsledare program Medie och kommunikationsvetenskap

Organisation: Medie- och kommunikationsvetenskap, KKL Musik, medier och teater, Medier ljudteknik och upplevelseproduktion och teater, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0911-72648
Rum: L217 - Piteå»
Tommy Lundström

Tommy Lundström, Universitetsadjunkt, Utbildningsledare kurser Medie och kommunikationsvetenskap

Organisation: Medie- och kommunikationsvetenskap, KKL Musik, medier och teater, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0911-72712
Rum: G165 - Piteå»