Hoppa till innehållet
Examen på Luleå tekniska universitet

Teknologie Masterexamen - Huvudområde; Maskinteknik

120 Högskolepoäng, Examen på avancerad nivå

Utbildning

Tribologi, master

Tribologi, master

Detta är en gemensam Europeisk masterutbildning i tribologi inom huvudområdet Maskinteknik som håller världsklass. Målet med utbildningen är att utbilda de bästa studenterna till e...

het master stängd

Produktutveckling, master

Programmet är nedlagt. Sista termin: Våren 2011
Program på Luleå tekniska universitet

Teknisk mekanik, master

Programmet är nedlagt. Sista termin: Våren 2011
Program på Luleå tekniska universitet

Träteknik, master

Programmet är nedlagt. Sista termin: Våren 2012

Vill du veta mer om examen?

I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen. För att uppfylla kurskraven i en examen kan man dels studera på ett program eller, om inget program erbjuds, läsa fristående kurser enligt den kurskravslista som finns för en examen.