Hoppa till innehållet

Samhällsbyggnad

120 Högskolepoäng, Program på grundnivå
Vill du arbeta som konsult, utredare eller tekniker inom infrastruktur, miljö och samhällsplanering är samhällsbyggnad ett program för dig. Programmet riktar sig mot en yrkesverksamhet inom framför allt konsultbranschen och offentliga myndigheter.

Utbildningen är på två år, planeras och genomförs i samarbete med näringsliv och andra externa organisationer. Det ger dig möjligheten att tidigt få inblick i det framtida yrket och tillfälle att knyta kontakter med möjliga arbetsgivare. Målet är att du redan första terminen får kontakt med olika företag och myndigheter, för att tillsammans kunna planera dina kursval och därigenom underlätta för en framtida anställning med relevant kompetens.

Utbildningens innehåll

Första terminen läser du grundläggande ämnen inom datorverktyg, matematik och kommunikation. Därefter kommer du ha kurser som bland annat behandlar planering, projektering och projektledning inom samhällsbyggande. Programmets valbara kurser ger dig sedan möjlighet att profilera din utbildning efter eget intresse och mål för framtida karriär. Du väljer en av de tre kursgrupperna för att skräddarsy den utbildning just du vill ha.

Infrastruktur 
Kurser inom bland annat väg- och järnvägsprojektering, byggteknik och byggstyrning.

Teknisk miljövård
Kurser inom bland annat hållbar utveckling, naturresurser och urban vattenhantering.

Samhällsplanering
Kurser inom bland annat geografisk analys (GIS), miljökonsekvensbeskrivning, planering för risker och säkerhet.

Projektarbeten är en naturlig del i många av kurserna och programmet ger en stabil kompetensgrund inför kommande arbetsliv. Under andra året genomför du även verksamhetsförlagd utbildning ute på en arbetsplats. Utbildningen avslutas sen med ett mindre examensprojekt.  

Karriärmöjligheter

Utbildningen samhällsbyggnad öppnar upp för en bred arbetsmarknad inom samhällsplanering för olika områden i samhället. Efter examen är bland annat teknikkonsultföretag, arkitektkontor, statliga myndigheter, kommuner och länsstyrelser tänkbara arbetsgivare. Ditt val av kurser under programmet ger dig chansen att i hög grad själv påverka vilken framtida karriärsbana du ger dig in på efter examen.

Anmälan
Samhällsbyggnad
Luleå, Normal, Hösten 2024

Startdatum 2024-09-02, v.36 2024
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-85005
2024-04-15
30

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Matematik 2a eller 2b eller 2c.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Anmälan öppnar 2024-03-15

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Jonny Nilimaa

Jonny Nilimaa, Universitetslektor

Organisation: Byggmaterial, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491576