Hoppa till innehållet
Examen på Luleå tekniska universitet

Teknologie Kandidatexamen - Huvudområde; Datateknik

180 Högskolepoäng, Examen på grundnivå

Utbildning

Program på Luleå tekniska universitet

Teknologie kandidat datateknik, inriktning tillämpad Artificiell Intelligens

Vid Luleå tekniska universitet kan en teknologie kandidatexamen i huvudområde artificiell intelligens tilldelas en student som uppfyller krav angivna i kurskravslistan.

Program på Luleå tekniska universitet

Teknologie kandidatexamen, huvudområde datateknik

Vid Luleå tekniska universitet kan en teknologie kandidatexamen i huvudområde datateknik tilldelas en student som uppfyller krav angivna i kurskravslistan.

Program på Luleå tekniska universitet

Datorgrafik, kandidat

Programmet är nedlagt. Sista termin: Våren 2013

Vill du veta mer om examen?

I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen. För att uppfylla kurskraven i en examen kan man dels studera på ett program eller, om inget program erbjuds, läsa fristående kurser enligt den kurskravslista som finns för en examen.