Hoppa till innehållet
Examen på Luleå tekniska universitet

Teknologie Masterexamen - Huvudområde; Geovetenskap

120 Högskolepoäng, Examen på avancerad nivå

Utbildning

Arktiska mineralresurser

Övergången till grön teknik och en koldioxidsnål framtid är mycket råvaruintensiv. För att ta itu med gruvrelaterade hållbarhetsutmaningar, särskilt i de arktiska områdena, måste u...

Geovetenskap, inr malmgeologi och miljögeokemi, master

Geovetenskap, inr malmgeologi och miljögeokemi, master

Programmet täcker aspekter som är nödvändiga för en miljömedveten geovetare. Du som student får spetskunskap i geovetenskap med specialisering inom mineralprospektering och miljöre...

Geovetenskapliga resurser

Geovetenskapliga resurser, master

Den tvååriga masterutbildningen i geovetenskapliga resurser är unik i hela Europa och ger studenter spetskunskaper inom områdena georesurser, geometallurgi och mineralteknik riktat...

Vill du veta mer om examen?

I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen. För att uppfylla kurskraven i en examen kan man dels studera på ett program eller, om inget program erbjuds, läsa fristående kurser enligt den kurskravslista som finns för en examen.