Hoppa till innehållet
Examen på Luleå tekniska universitet

Teknologie Masterexamen - Huvudområde; Geovetenskap

120 Högskolepoäng, Examen på avancerad nivå

Utbildning

Arktiska mineralresurser

Övergången till grön teknik och en koldioxidsnål framtid är mycket råvaruintensiv. För att ta itu med gruvrelaterade hållbarhetsutmaningar, särskilt i de arktiska områdena, måste u...

Geovetenskap, inr malmgeologi och miljögeokemi, master

Geovetenskap, inr malmgeologi och miljögeokemi, master

Vi erbjuder ett program i geovetenskap med specialisering inom mineralprospektering och miljörelaterad geovetenskap. Studenterna får toppmodern kunskap inom mineralprospektering oc...

Geovetenskapliga resurser

Geovetenskapliga resurser, master

Den tvååriga masterutbildningen i geovetenskapliga resurser är unik i hela Europa och ger studenter spetskunskaper inom områdena georesurser, geometallurgi och mineralteknik riktat...

Vill du veta mer om examen?

I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen. För att uppfylla kurskraven i en examen kan man dels studera på ett program eller, om inget program erbjuds, läsa fristående kurser enligt den kurskravslista som finns för en examen.