Hoppa till innehållet
Geovetenskapliga resurser

Geovetenskapliga resurser, master

120 Högskolepoäng, Program på avancerad nivå
Den tvååriga masterutbildningen i geovetenskapliga resurser är unik i hela Europa och ger studenter spetskunskaper inom områdena georesurser, geometallurgi och mineralteknik riktat mot primära malmresurser och sekundära resurser från metallåtervinning.

Framtiden och hållbarheten i våra samhällen är kritiskt kopplade med tillgången på råvaror och effektiviteten i processerna under hela livscykeln. Det finns ett kritiskt behov, särskilt i Europa, att utbilda ingenjörer med avancerade kunskaper i att länka samman malmresurser, sekundära resurser och avancerad processteknik.

Utbildningens innehåll

Europas främsta tekniska högskolor med lång tradition samarbetar om utbildningen. Genom ett gemensamt europeiskt samarbetsprogram skapar Luleå tekniska universitet (Sverige), Technische Universität Bergakademie Freiberg (Tyskland), Université de Liège (Belgien) och Université de Lorraine (Frankrike) tillsammans med lokala industripartners, ett unikt kompetensnätverk - EMERALD - med målet att utveckla världsledande utbildning och forskning inom georesursteknik.

Mastersprogrammet är på 2 år (120 hp) och består av särskilt framtagna kurser hos de deltagande universiteten. Avsikten är att varje student ska resa och lära känna partneruniversiteten, studera hos dem och slutligen välja var han/hon vill göra sitt examensarbete. Programmet inleds med termin 1 vid universitetet i Liège, som också ansvarar för antagningen. Universitetet i Nancy (termin 2) ansvarar för avancerade kunskaper i georesursmodellering. Under termin 3 ansvarar universiteten i Tyskland och Sverige för utbildning i geologi, mineralresurser, mineralteknik och metallåtervinning. Den tredje terminen innebär val mellan två inriktningar - primära resurser (Luleå) eller sekundära resurser (Freiberg).

Programmet syftar till att finna den rätta balansen mellan kunskap om georesurser, dvs malmer och sekundära material (geologi, resurskarakterisering, malmberäkning, modellering, termodynamik) och processteknik, dvs mineralteknik och återvinningsteknik (krossning, malning, separationsprocesser, lakning, avfallshantering). I programmet ingår en bredare syn på livscykelanalys av mineraltillgångar och potentialen för ”urban mining”. Programmet omfattar också professionella seminarier för att belysa strategiska, ekonomiska, miljömässiga och sociala utmaningar av modern gruvdrift samt en sommarskola.

Det geometallurgiska perspektivet på mineralresurser är centralt för inriktningen primära resurser. Modern undervisning med projektbaserat lärande och fältarbeten används. Studenter som uppfyller examensvillkoren tilldelas följande examina: Teknologie Master i Geovetenskap (Sverige), Master en Géosciences: planètes, resources, environement (Frankrike), Ingénieur Civil des Mines et Géologue (Belgien) Urvalet av kandidater är en gemensam process mellan universiteten. Dessa och lokala industripartner kan ge möjligheter till forskning och praktik. Programmet riktar sig till kandidater med minst en teknologie kandidatexamen (180 hp) i teknik, med grundläggande kunskaper i geologi. Passande bakgrund är också magisterexamen i geologi med yrkeserfarenhet. För antagning av studenter ansvarar universitetet i Liège: http://www.emerald.ulg.ac.be/

Karriärmöjligheter

Masterprogrammet ger studenterna en internationell utbildning inom gruv- och mineralindustrin samt den metallurgiska industrin. Möjligheter till attraktiva och utmanande arbeten/forskning inom internationella gruv-, metallurgi- och teknikföretag. Programmets examensbevis från välkända universitet ger en utmärkt grund för de studenter som siktar på en forskarkarriär.

Anmälan
Geovetenskapliga resurser, master
Luleå, Normal, Hösten 2024

Startdatum 2024-09-02, v.36 2024
Luleå
Dagtid, 100%
Engelska
Information om var du gör din anmälan finns på: http://www.emerald.ulg.ac.be/
Förkunskapskrav

Akademisk examen om minst 180 hp i vilken ingår kurser om minst 60 hp i några av de följande ämnen: fysik, kemi , geologi eller motsvarande kunskaper, samt minst 22,5 hp i matematik.

Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6

Urval

Meritvärdering och urval baseras på examensinriktning och kursinnehåll avseende kvalitet och kvantitet

  • Akademiska: 100%

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Jan Rosenkranz

Jan Rosenkranz, Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Mineralteknik, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492183