Utbwebben - defaultbild för examen swe

Ämneslärarexamen - inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 210 hp

210 Högskolepoäng, Examen på grundnivå

Utbildning

Vill du veta mer om examen?

I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen. För att uppfylla kurskraven i en examen kan man dels studera på ett program eller, om inget program erbjuds, läsa fristående kurser enligt den kurskravslista som finns för en examen.