Hoppa till innehållet
Examen på Luleå tekniska universitet

Filosofie Magisterexamen - Huvudområde; Utbildningsvetenskap

60 Högskolepoäng, Examen på avancerad nivå

Utbildning

Utbildningsvetenskap, magister

Utbildningsvetenskap, magister

Utbildningen ger deltagaren vidgade utbildningsvetenskapliga perspektiv på och fördjupade kunskaper om den praktiknära forskningens villkor och möjligheter, design och genomförande...

Program på Luleå tekniska universitet

Filosofie magisterexamen, huvudområde utbildningsvetenskap

Vid Luleå tekniska universitet kan en filosofie magisterexamen i huvudområde utbildningsvetenskap tilldelas en student som uppfyller krav angivna i kurskravslistan.

Vill du veta mer om examen?

I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen. För att uppfylla kurskraven i en examen kan man dels studera på ett program eller, om inget program erbjuds, läsa fristående kurser enligt den kurskravslista som finns för en examen.