Hoppa till innehållet
Arbetsterapi, master

Arbetsterapi, master

60-120 Högskolepoäng, Program på avancerad nivå
Masterprogrammet vänder sig till dig med arbetsterapeutexamen som vill fördjupa dina kunskaper om människa och aktivitet, är intresserad att utveckla och leda framtidens vård och omsorg där E-tjänster och evidensbaserad verksamhet med ett hälsofrämjande förhållningssätt står i fokus.
Programmet omfattar 120 hp och leder till filosofie masterexamen, huvudområde arbetsterapi. Programmet omfattar kunskaper om människan i aktivitet i relation till hälsa och ohälsa, samt i relation till teknik, miljö och delaktighet. Utbildningen genomförs på distans under fyra års deltidsstudier. Distansstudier innebär att studierna bedrivs individuellt och i studiegrupper med stöd av distansöverbryggande informations- och kommunikationsteknik. Programmet förbereder för forskarutbildning.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.