Hoppa till innehållet
Foto: Mostphotos

Magister Arbetsterapi

60 Högskolepoäng, Program på avancerad nivå
Magisterprogrammet vänder sig till dig med arbetsterapeutexamen som vill fördjupa dina kunskaper om människa och aktivitet, är intresserad av att utveckla och leda framtidens hälso- och sjukvård där digitalisering, jämlikhet och hållbarhet är kännetecknande ledord.

Programmet omfattar 60 hp och leder till filosofie magisterexamen, huvudområde arbetsterapi. Programmet omfattar kunskaper om människan i aktivitet i relation till hälsa och ohälsa, samt hur arbetsterapiverksamhet kan utvecklas, evidensbaseras och ledas. Utbildningen genomförs på distans under två års deltidsstudier. Distansstudier innebär att studierna bedrivs individuellt och i studiegrupper med stöd av distansöverbryggande informations- och kommunikationsteknik. Programmet förbereder för forskarutbildning.

Utbildningens innehåll

Programmet består av obligatoriska kurser om 52,5 hp på avancerad nivå och 7,5 hp valbar kurs. Obligatoriska kurser inkluderar ett examensarbeten om 15 hp. Utbildningen leder till filosofie magisterexamen, huvudområde arbetsterapi.

Under första studieåret innehåller utbildningen teoribildning med fokus på problematisering och analys av verksamhets- och  forskningsfältet för arbetsterapi. Som grund för examensarbetet fördjupas kunskaperna inom kvantitativ respektive kvalitativ forskningsmetod. Dessutom fördjupas kunskaper i evidensbaserad praxis samt hur verksamheter och arbetssätt kan utvecklas för ökad kvalitet.   

Under andra studieåret ingår en valbar kurs omfattande 7,5hp. På denna position erbjuder programmet en kurs om digitala utmaningar och möjligheter inom hälso- och sjukvård. Vidare studeras hur organisation, lärande och ledarskap ger förutsättningar för att bedriva verksamhet inom promotion och rehabilitering. Under andra året genomförs även ett examensarbete där kunskaperna inom huvudområdet fördjupas.

Var kan jag jobba?

Magisterexamen utgör en grund för att arbeta med kvalitets- och förbättringsarbeten inom offentlig och privat arbetsterapeutisk verksamhet. Dessutom stärks konkurrenskraften vid tillsättning av tjänster. Programmet förbereder också för studier på forskarutbildningsnivå.

Anmälan
Magister Arbetsterapi
Luleå, Distans, Hösten 2023

Startdatum 2023-08-28, v.35 2023
Luleå
Dagtid, 50%
Svenska
Obligatoriska: 0
Obligatoriska träffar på nätet. Helt nätbaserat.
LTU-93567
2023-04-17
20
Förkunskapskrav

Arbetsterapeutexamen om 180 hp alternativt kandidatexamen om 180 hp med huvudområde arbetsterapi.

Urval

Urvalet bygger på tidigare studiemeriter avseende avklarade högskolepoäng med relevans för området. Rangordning sker i fallande skala.

  • Akademiska: 100%
Anmälan öppnar 2023-03-15

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Anneli Nyman

Anneli Nyman, Biträdande professor, Utbildningledare magister i Arbetsterapi

Organisation: Arbetsterapi, Hälsa, medicin och rehabilitering, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-493888