Hoppa till innehållet
Examen på Luleå tekniska universitet

Konstnärlig magisterexamen i musik - Huvudområde; Musikalisk gestaltning

60 Högskolepoäng, Examen på avancerad nivå

Utbildning

Musikalisk gestaltning, konstnärlig magister

Utbildningsprogrammet Musikalisk gestaltning - Konstnärlig magister omfattar ett års heltidsstudier och ges i inriktningarna Musiker, Komposition och Dirigering. Utbildningen ger d...

Program på Luleå tekniska universitet

Konstnärlig magisterexamen i musik, huvudområde musikalisk gestaltning

Vid Luleå tekniska universitet kan enkonstnärlig magisterexame i huvudområdet musikalisk gestaldning tilldelas en student som uppfyller krav angivna i kurskravslistan.

Vill du veta mer om examen?

I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen. För att uppfylla kurskraven i en examen kan man dels studera på ett program eller, om inget program erbjuds, läsa fristående kurser enligt den kurskravslista som finns för en examen.