Hoppa till innehållet
Examen på Luleå tekniska universitet

Civilingenjörsexamen, Hållbar produktion

300 Högskolepoäng, Examen på avancerad nivå

Utbildning

Civilingenjör hållbar produktion

Med den här utbildningen kan du bli en nyckelperson i industrins gröna omställning. Du får kunskap och verktyg för att driva förändring och utforma teknik, organisation och system ...

Vill du veta mer om examen?

I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen. För att uppfylla kurskraven i en examen kan man dels studera på ett program eller, om inget program erbjuds, läsa fristående kurser enligt den kurskravslista som finns för en examen.