Hoppa till innehållet

Civilingenjör Hållbar produktion

300 Högskolepoäng, Program på grundnivå - avancerad nivå
Med den här utbildningen kan du bli en nyckelperson i industrins gröna omställning. Du får kunskap och verktyg för att driva förändring och utforma teknik, organisation och system för en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling.

Du lär dig att utveckla produktionssystem som är socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara. Under utbildningen jobbar du i projekt tillsammans med företag för att skapa nya lösningar. Du bygger den kompetens som krävs för att utveckla och leda produktion, produktionsinnovation eller arbetsmiljö. Genom närheten till företag får du nationella och internationella kontakter.

Utbildningens innehåll

Under utbildningens första tre år läser du projektkurser varje termin där du skaffar dig kunskap om hållbar produktion genom både föreläsningar och praktiskt arbete. Parallellt läser du kurser som ger grundläggande kunskaper inom teknik och naturvetenskap. Företagssamverkan är viktig genom hela programmet, och i alla projektkurser får du möjlighet att bidra till företagens utveckling. En stor fördel är att utbildningen finns mitt i den pågående gröna omställningen och ger kontakter med företag. Arbetet sker i projektform och i nära relation till företag gör att du tidigt får kunskaper i kommunikation, projektstyrning och affärsmodeller.

För dig som vill studera utomlands finns stora möjligheter att göra delar av utbildningen på något av våra partneruniversitet. Många av våra studenter väljer till exempel att studera i USA, Singapore eller Australien. 

Inriktningar

Produktionsinnovation

Inriktningen produktionsinnovation ger dig fördjupade kunskaper om innovation och utveckling av teknik som krävs i framtidens produktionssystem, bland annat digitalisering. Du lär dig att leda utvecklingsarbete och blir även expert på innovationsprocessen med förståelse för teknikutvecklingens bidrag till hållbara produktionssystem.

Människa, teknik och organisation

I inriktningen människa, teknik och organisation lägger vi fokus på social hållbarhet och hur produktionssystem kan utformas för att främja arbetsplatser där människor trivs, mår bra och ges förutsättningar att utföra ett bra jobb. Du lär dig analysera och utveckla arbetsplatser och organisationer efter människors förutsättningar och behov för att uppnå socialt hållbara produktionssystem. Du blir expert på förhållandet människa-teknik-organisation och hållbar utveckling. Inriktningen ger dig även möjlighet att fördjupa dig inom exempelvis arbetsmiljö eller organisationsutveckling.

Var kan jag jobba?

Ingenjörer inom produktion och hållbarhet är eftertraktade vilket gör att du kan jobba inom många olika branscher och roller. Efter examen kan du exempelvis jobba som projektledare, produktionsingenjör, arbetsmiljöingenjör eller företagsledare. Det finns också stora möjligheter att jobba utomlands.

Anmälan
Civilingenjör Hållbar produktion
Luleå, Normal, Hösten 2023

Startdatum 2023-08-28, v.35 2023
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-80018
2023-04-17
30

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Inställd

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Joel Lööw

Joel Lööw, Biträdande universitetslektor

Organisation: Arbetsvetenskap, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-493411
Anna Öhrwall Rönnbäck

Anna Öhrwall Rönnbäck, Professor, Ämnesföreträdare

Organisation: Produktinnovation, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-493262