Hoppa till innehållet
Norra scen

Kritiska mineral i ett kritiskt läge

Publicerad: 9 maj 2023

Utvinning och förädling av metaller och mineral är centralt för den gröna omställningen. LKAB har nyligen identifierat betydande mängder sällsynta jordartsmetaller i Kirunaområdet, nödvändiga för bland annat tillverkning av elbilar och vindkraftverk. Samtidigt planeras etablering av en cirkulär industripark i Luleå för ändamålet.

Detta videoklipp har blockerats på grund av dina cookie-inställningar.
Acceptera marknadsföringscookies eller se videoklippet på Youtube.

Omvärldens blickar riktas nu allt mer mot norra Sverige, som har möjlighet att öka inte bara Sveriges utan hela Europas självförsörjning av dessa kritiska råmaterial. Men hur ska detta gå till? Vilka utmaningar finns? Och hur ska effektivare tillståndsprocesser samsas med olika intressekonflikter längs vägen? Häng med på ett viktigt samtal om ett dagsaktuellt ämne med lokala, nationella och globala dimensioner.

Moderator Karin Hübinette samtalar om dessa frågor med bland andra:

  • Tobias Bauer, biträdande professor i malmgeologi, Luleå tekniska universitet
  • Karin Börjesson, chef för samhällsavdelningen, Länsstyrelsen 
  • Mattias Karlsson, gruppledare (M), Riksdagen
  • Louise Karlberg, chef skog och jordbruk, Naturskyddsföreningen
  • Pia Lindström, hållbarhetsdirektör, LKAB
  • David Högnelid, strategichef specialprodukter, LKAB
Tobias Bauer

Bauer, Tobias - Biträdande professor

Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492150