Hoppa till innehållet

2023 års Bergforskstipendiater

Publicerad: 15 maj 2023

I samband med konferensen Swedish Mining Innovation Research and Innovation Day delar stiftelsen Bergforsk ut priser till studenter och doktorander vars arbeten uppvisar särskilt hög kvalitet. Här finner ni en kort presentation av 2023 års pristagare Vitalis Chipakwe, Jonathan Rincon och Ingeborg Hjorth.

Bästa doktorsavhandling

Vitalis Chipakwe, Mineralteknik

Motivering: Vitalis Chipakwes doktorsavhandling tittar på reduktion av energi- och vattenförbrukning i samband med malning och mineralanrikning, vilket leder till ökad processeffektivitet. Hans arbete är innovativt och av hög vetenskaplig kvalitet, med fem artiklar publicerade i högt rankade vetenskapliga tidskrifter. Hans arbete är av hög relevans för den svenska gruvnäringen, och har fått mycket uppmärksamhet inom denna sektor.

Handledare: Saeed Chelgani, Tommy Karlkvist, Jan Rosenkranz.

Bästa licentiatuppsats

Jonathan Jose Rincon Gamero, Malmgeologi

Motivering: Jonathan Rincons licentiatavhandling har lett till nya insikter inom prospektering av polymetalliska mineralförekomster. Hans arbete presenterar en detaljerad analys av Rävliden Norraförekomsten, ett av de mest signifikanta nyfynden i det klassiska Skelleftefältet i norra Sverige. Genom att kombinera in-situ analys av spårelement i mineral med detaljerad paragenetisk analys kan nya vektorer till mineralisering definieras, vilka är användbara vid fortsatt prospektering. Hans arbete är av excellent kvalitet och bidrar till fortsatt arbete med mineralprospektering i regionen.

Handledare: Nils Jansson, Christina Wanhainen, Yousef Ghorbani, Helen Thomas

Bästa masteruppsats

Ingeborg Hjorth, Malmgeologi

Motivering: Ingeborg Hjorth har i sitt examensarbete undersökt fördelningen av kobolt i zinkmalm från Zinkgruvan i Bergslagen. Ingeborg visar i sitt arbete en stor förmåga att integrera ett antal olika högteknologiska analysmetoder till en helhetsbild för att avgöra i vilken grad kobolt förekommer som en gitterbunden komponent zinkblände eller i egna mineral som kan separeras från det senare och potentiellt bli biprodukter. Studien är värdefull för såväl svensk som europeisk metallförsörjning i en tid då råmaterialtillgången har hamnat i fokus för samhällets gröna klimatomställning.

Handledare: Nils Jansson, Thomas Aiglsperger

Sabine Mayer

Sabine Mayer, Projektledare

Telefon: 0920-492428
Organisation: Signaler och system, Institutionen för system- och rymdteknik