Reell kompetens

Publicerad: 14 mars 2018

Saknar du formell behörighet till en utbildning kan du ändå ha möjlighet att komma in genom så kallad reell kompetens. Har du kanske jobbat länge eller gått någon annan utbildning kan vi pröva om det räcker för att du ska bli behörig.

Vid bedömningen kan kunskaper och erfarenheter från arbetsliv, ideellt och politiskt föreningsarbete, längre utlandsvistelser, genomgången personalutbildning eller annan kursverksamhet vägas in. När du ansöker om reell kompetens ska du beskriva dina erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Beskrivningen laddar du upp tillsammans med intyg och betyg som styrker din motivering. 

Att ansöka om reell kompetens

Reell kompetens söker du genom att göra följande:

  1. Anmäl dig till utbildningen på antagning.se
  2. Sammanställ ansökan som består av tre delar:
    • Den ifyllda blanketten från antangning.se (se nedan) .
    • Din egen beskrivning av hur du uppfyller de behörighetskrav som du saknar. Skriv en personlig motivering där du noggrant och tydligt beskriver hur du uppnått den reella kompetensen och hur den ger dig förutsättningar att kunna klara den utbildning du söker.
    • Betyg/intyg/utlåtanden från exempelvis arbetsgivare, utbildningar osv som styrker din personliga motivering.
  3. Dokumentationen laddar du upp på antagning.se. Du kan också skicka dem till Antagningsservice via post.

Sök i tid

Ansökningar och tillhörande dokument ska vara uppladdade på antagning.se eller Antagningsservice tillhanda senast sista anmälningsdag. Ansökningar som inkommer efter sista anmälningsdag kommer inte att behandlas. 

Beslut

Beslutet om du beviljats behörighet via reell kompetens/undantag eller inte kommer du se på ditt antagningsbesked på antagning.se.

Urval och konkurrens om platserna

Tänk på att bedömas som behörig är första steget för att bli antagen till en utbildning. Till de flesta utbildningar finns det färre platser än sökande, och du behöver då kunna konkurrera om en utbildningsplats. Du kan öka din konkurrenskraft genom att göra högskoleprovet.