Foto: Nicke Johansson

Distansstudier

Luleå tekniska universitet har ett stort utbud av distansutbildningar både på grundnivå och avancerad nivå. Formen passar dig som vill studera mer flexibelt. Du kanske vill bo kvar på din hemort och samtidigt gå en utbildning hos oss eller komplettera dina kunskaper genom att läsa en kurs.

Hos oss kan du välja mellan ett stort antal distanskurser eller hela utbildningar inom områden som exempelvis IT/data, teknik, hälsa, språk, lärande, samhällsvetenskap. De allra flesta av våra distanskurser kräver att du har tillgång till dator med Internet. Vid Luleå tekniska universitet finns flera olika sätt att läsa på distans. Information och förutsättningar för genomförande av utbildningen finner du för respektive kurs eller utbildning.

 

En kombination av träffar och kommunikation via dator, video m m

Lärare och studenter träffas några gånger per termin för exempelvis föreläsningar, laborationer eller grupparbeten. Dessa träffar sker oftast på universitetscampus men kan även ske på någon studieort med lärcentra. Mellan träffarna kommunicerar du med dina lärare och studiekamrater via informations- och kommunikationsteknologi, t ex lärplattform, chatt, e-post m m. Ett fåtal obligatoriska fysiska träffar under utbildningen är vanligast men antalet träffar kan variera.

Internetbaserad distansutbildning

Studierna sker till större del med stöd av informations- och kommunikationsteknik.  Utbildningen kan vara ortsoberoende utan obligatoriska fysiska sammankomster alternativt enstaka sammankomster.

hand_o_penna_korr4.jpg
Foto: Nicke Johansson

Decentraliserad utbildning

Du läser hela utbildningen eller kursen på annan ort än campus, oftast vid ett lokalt lärcentra, där du ingår i en studiegrupp. Undervisningen sker i en fast och sammanhållen grupp på utbildningsorten med lärare från universitetet på plats eller via
videokonferensteknik.

Lokala lärcentra

Du som är intresserad av att kunna studera på högskolenivå i hemkommunen kan kontakta ditt lokala lärcentra. Lärcentra spelar en viktig roll i distansutbildningen och där finns olika resurser tillgängliga för att underlätta dina studier. Du hittar kontaktpersoner för lärcentra på www.larcentra.se

Relaterade länkar