Funktionshinder

Har du läs- och skrivsvårigheter eller något annat varaktigt funktionshinder? Behöver du extra stöd i studierna? På Luleå tekniska universitet är alla välkomna.

pluggkille_grenverk_korr.jpg
Foto: Nicke Johansson

Vårt mål är att alla studenter ska kunna studera på så lika villkor som möjligt. Beroende på vilket funktionshinder du har, kan du få olika typer av pedagogiska stödinsatser som bekostas av universitetet. För personliga hjälpmedel ska du kontakta din kommun eller ditt landsting.

Publicerad: 4 oktober 2006

Uppdaterad: 21 december 2011

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017