Funktionshinder

Har du läs- och skrivsvårigheter eller något annat varaktigt funktionshinder? Behöver du extra stöd i studierna? På Luleå tekniska universitet är alla välkomna.

pluggkille_grenverk_korr.jpg
Foto: Nicke Johansson

Vårt mål är att alla studenter ska kunna studera på så lika villkor som möjligt. Beroende på vilket funktionshinder du har, kan du få olika typer av pedagogiska stödinsatser som bekostas av universitetet. För personliga hjälpmedel ska du kontakta din kommun eller ditt landsting.