Grundläggande behörighet / förkunskapskrav

Grundläggande behörighet krävs för all utbildning på universitet. Utöver den grundläggande behörigheten kräver de flesta utbildningarna ytterligare förkunskaper. De kraven kallas särskild behörighet och ska vara nödvändiga för att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen.

Grundläggande behörighet, grundnivå:

 • Gymnasieskola Gy11 innebär att kravet för grundläggande behörighet enligt följande:
  • Högskoleförberedande examen i gymnasieskola eller inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.
  • Yrkesexamen i gymnasieskola eller inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå samt har lägst betyget E i de kurser i svenska eller svenska som andraspråk och engelska som krävs för högskoleförberedande examen.
 • Slutbetyg från fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng inklusive lägst betyget Godkänt i kärnämneskurserna i ämnena svenska B/svenska som andraspråk A och B, engelska A och matematik A.
   
 • Slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng inklusive betyget Godkänt i kärnämneskurserna i ämnena svenska B/svenska som andraspråk A och B, engelska A och matematik A.
   
 • Annan svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av kraven ovan.
   
 • Grundläggande behörig är även den som är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och som där är behörig till högre utbildning.
   
 • Den som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Du blir då behörig genom reell kompetens, se under rubriken Reell kompetens.

Grundläggande behörighet, avancerad nivå:

Grundläggande behörighet till ett utbildningsprogram som leder till en generell eller konstnärlig examen på avancerad nivå har den som

 • Har en examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Undantag medges för den som uppfyller krav på examen men där examensbevis ej hunnit utfärdas.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Publicerad: 21 november 2008

Uppdaterad: 16 februari 2017

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017