Hoppa till innehållet

Rätt att överklaga

Publicerad: 23 mars 2018

Du kan endast överklaga ett beslut om obehörighet , avslag vid prövning av reell kompetens och undantag. Det gör du när du fått ditt antagningsbesked.

Har du upptäckt fel i hanteringen av din anmälan, till exempel ett felregistrerat betyg, ska du inte överklaga. Kontakta istället Antagningsservice på Antagning.se så att de kan rätta till det som blivit fel.

Enklast är att använda formuläret för överklagande som finns på Mina sidor på Antagning.se. Logga in på Mina sidor, gå till Meriter och klicka på dokumentuppladdning. Där finns instruktioner för hur du ska göra. 

Om du vill överklaga via post ska du skriftligen skicka in vilket beslut du vill överklaga, varför du anser att beslutet ska ändras, vilken ändring du önskar och vilket universitet eller högskola överklagandet gäller.

Skrivelsen skickas till: Antagningsservice, R 312, 106 53 Stockholm
Överklagan ska ha kommit in till Antagning.se inom tre veckor efter det du fick antagningsbeskedet.

.