Anvisningar och riktlinjer

Publicerad: 13 mars 2013

Antagningsordning

Antagningsordningen är en regelsamling med nationella och lokala regler för anmälan, behörighet, urval, antagning och liknande för grundläggande behörighet vid Luleå tekniska universitet. Antagningsordningen fastställs av universitetsstyrelsen.

Bedömningshandbok

Bedömningshandboken är utarbetad av en arbetsgrupp utsedd av Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF. Den utgör underlag för antagning till utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Beslut och riktlinjer i bedömningshandboken ligger till grund för nationell tillämpning i det gemensamma antagningssystemet (NyA) om inte lärosätet i sin antagninsordning har fastställt andra regler. Handboken omfattar värderingar av betyg och meriter från olika skolsystem som kan ligga till grund för grundläggande och särskild behörighet.

En kompletterande sammanställning finns för utländsk förutbildning. Kontakta universitetets antagningsenhet för bedömningsfrågor.

Luleå tekniska universitet följer de rekommendationer som finns i bedömningshandboken.