Hoppa till innehållet

Anvisningar och riktlinjer

Publicerad: 22 mars 2018

Antagningsordning

Antagningsordningen är en regelsamling med nationella och lokala regler för anmälan, behörighet, urval, antagning och liknande för grundläggande behörighet vid Luleå tekniska universitet. Antagningsordningen fastställs av universitetsstyrelsen.

Bedömningshandbok

Bedömningshandboken är utarbetad av en arbetsgrupp utsedd av Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF. Den utgör underlag för antagning till utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Luleå tekniska universitet följer de rekommendationer som finns i bedömningshandboken.