Hoppa till innehållet

Särskild behörighet

Publicerad: 22 mars 2018

Särskild behörighet kan vara kunskaper från en eller flera högskolekurser och/eller andra villkor som betingas av utbildningen eller är av betydelse för det yrkesområde som utbildningen förbereder för.

Särskild behörighet, gymnasiala förkunskaper

Den särskilda behörigheten framgår vid respektive utbildning. Den är oftast formulerad som krav på kunskaper i vissa kurser eller ämnen från gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning. För den särskilda behörigheten gäller att du har lägst Godkänt/3 eller E.

Särskild behörighet, ej gymnasiala förkunskaper

Även yrkes- och arbetslivserfarenhet, tidigare universitetsstudier eller annat som är relevant för aktuell utbildning kan utgöra den särskilda behörigheten. Det är viktigt att alltid styrka förkunskapskraven, även när kraven är uttryckta på annat sätt än gymnasiekurser.
För konstnärliga utbildningar kan prov av olika slag ligga till grund för bedömningar av den särskilda behörigheten. Följ instruktionerna i program- eller kursbeskrivningen för hur du ska gå tillväga för att delta i antagningsprovet. Läs mer under Reell kompetens till vänster.