Så ansöker du till LTU - 4 Vad händer sen?

Vad händer sen?

När du anmält dig är det viktigt att kolla om du behöver skicka in betyg eller göra någon annan komplettering.

Alla som har sökt till en utbildning har möjlighet att kontrollera sina meriter.

Kontrolluppgifter finns tillgängliga efterhand som anmälningarna bedöms och eventuella meriter tillkommer. Du får ett e-postmeddelande när du kan gå in på "Mina sidor" på antagning.se och kontrollera dina uppgifter.

Uppgifterna finns tillgängliga:

  • från maj till juni för anmälan till en hösttermin
  • från slutet av oktober till slutet av november för anmälan till en vårtermin
  • för sommarkurser under april-maj.

Om du gör en sen anmälan är det extra viktigt att du kontrollerar att du har styrkt behörigheter – tiden fram till studiestarten kan vara kort. Bedömningen av din ansökan kan fördröjas om du inte bifogar meriter.

På" Mina sidor" redovisas de registrerade uppgifter som rör din anmälan samt de preliminära bedömningar som gjorts. Du kan också se om det finns brister i din anmälan.

Läs igenom noga och komplettera med de handlingar som saknas. Det måste du göra senast det datum som anges i kontrollbeskedet.