Hoppa till innehållet

Fristående kurser inom beteendevetenskap

Luleå tekniska universitets kurser inom beteendevetenskap passar dig som är intresserad av vad som styr våra tankar, känslor och beteenden samt hur vi påverkas av vår omgivning.

Vi erbjuder kurser inom sociologi och psykologi. Bland dem kan du hitta kurser som berör organisation, ledarskap, identitet och sociala grupper vilket ger dig värdefulla kunskaper om du vill arbeta som chef eller ledare i ditt framtida yrke.

Kurserna kan bland annat handla om hur grupper skapas och fungerar, hur du som ledare coachar dina medarbetare samt hur du bör agera i händelse av kris eller under ett förändringsarbete i en organisation.

Andra kurser utgår mer från arbetstagarens perspektiv. Exempelvis vad som krävs för att den anställde ska känna motivation i sitt arbete, hur stress skapas och hur den kan förebyggas genom en god psykosocial arbetsmiljö.

Om du har en teknisk inriktning på din utbildning kan du lära dig mer om samspelet mellan människa och teknik. Exempelvis hur system bör utformas för att de ska vara användarvänliga och säkra.