Fristående kurser inom hälsovetenskap

Inom hälsovetenskap erbjuder vi kurser inom fysioterapi, arbetsterapi, omvårdnad, medicinsk vetenskap och hälsovägledning. Vi ser våra fristående kurser som ett naturligt inslag i det livslånga lärande. De flesta av våra kurser går utmärkt att läsa på distans eller är helt nätbaserade.
 
Inom våra ämnen fysioterapi, arbetsterapi, omvårdnad och hälsovägledning erbjuder vi kurser som gör det möjligt för dig att komplettera en äldre yrkesutbildning med en kandidat-examen i huvudområdet som gör dig behörig att läsa en magister/master-utbildning eller kurser på avancerad nivå.
 
Vidare så erbjuder vi kurser inom motiverande samtal, anatomi – fysiologi och E-hälsa för alla intresserade. Vi har även mer fördjupande kurser för dig med en examen inom hälsovetenskap såsom stressfysiologi och arbetsmiljö och stress. Inom ämnesområdet medicinsk vetenskap finns kurser inom kardiologi, akutsjukvård, psykiatri och farmakologi.

Visa fristående kurser inom hälsovetenskap som är öppna för anmälan

[http://www.ltu.se/edu/bli-student/courses/Halsovetenskap/Halsovetenskap-kurser-oppna-for-anmalan-1.121944]

Visa alla fristående kurser inom hälsovetenskap

[http://www.ltu.se/edu/bli-student/courses/Halsovetenskap/Halsovetenskap-alla-kurser-1.121947]

Sidansvarig och kontakt: Studenttorget (Bli student)

Publicerad: 24 oktober 2013

Uppdaterad: 17 december 2014

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017