Hoppa till innehållet

Fristående kurser inom hälsovetenskap

Inom hälsovetenskap erbjuder vi kurser inom fysioterapi, arbetsterapi, omvårdnad, medicinsk vetenskap och hälsovägledning. Vi ser våra fristående kurser som ett naturligt inslag i det livslånga lärande. De flesta av våra kurser går utmärkt att läsa på distans eller är helt nätbaserade.
 
Inom våra ämnen fysioterapi, arbetsterapi, omvårdnad och hälsovägledning erbjuder vi kurser som gör det möjligt för dig att komplettera en äldre yrkesutbildning med en kandidat-examen i huvudområdet som gör dig behörig att läsa en magister/master-utbildning eller kurser på avancerad nivå.
 
Vidare så erbjuder vi kurser inom motiverande samtal, anatomi – fysiologi och E-hälsa för alla intresserade. Vi har även mer fördjupande kurser för dig med en examen inom hälsovetenskap såsom stressfysiologi och arbetsmiljö och stress. Inom ämnesområdet medicinsk vetenskap finns kurser inom kardiologi, akutsjukvård, psykiatri och farmakologi.