Hoppa till innehållet

Fristående kurser inom juridik/rättsvetenskap

Juridik handlar om rättsregler och hur de tillämpas. Förutom att lösa enskilda konflikter så används de också för att styra samhällsutvecklingen i en viss riktning, till exempel för att motverka brott eller främja en hållbar utveckling av hur naturresurserna utnyttjas.

För dig som är intresserad av miljöfrågor och hur rättsliga styrmedel kan tillämpas för att till exempel skydda vår miljö, så kan vi erbjuda kurser inom detta. Vi ger också kurser som innefattar en rad andra specifika områden såsom beskattnings-, fastighets-, och handelsrätt vilket kan vara till fördel för dig som till exempel utbildar dig inom ekonomi. Andra kurser berör exempelvis arbetsrätt och familjerätt. 

Naturligtvis erbjuds också kurser som ger dig övergripande kunskaper inom det rättsvetenskapliga området, vilket gagnar dig i alla de vardagliga situationer som du ställs inför i ditt privatliv ­– men självklart också i arbetslivet.