Hoppa till innehållet

Fristående kurser inom lärande/pedagogik

Att studera pedagogik passar för dig som är intresserad av människors lärande i olika sammanhang. Vi har fristående kurser som både riktar sig till dig som är ny inom området och till dig som har flera års arbetslivserfarenhet och nu vill vidareutbilda dig.

I grundkursen i Pedagogik får du studera olika pedagogiska perspektiv  och lärandeteorier. Du väljer fördjupning mellan teman som ledarskap, arbetsliv, skola,  genus och etnicitet.  I fortsättningskursen studeras hur samhällsvillkor, kulturmönster, interkulturella frågor, genus och mångfald utgör grund för pedagogiska processer och system.

Det specialpedagogiska kunskapsfältet vänder sig till dig som vill studera förutsättningarna för utveckling och lärande gällande individer i behov av särskilt stöd. Möjligheter och hinder samt makt-, rätts- och värdegrundsperspektiv är centrala aspekter som behandlas i kurserna specialpedagogik.