Toppbild - fristående kurser

Fristående kurser inom lärande/pedagogik

Att studera pedagogik passar för dig som är intresserad av människors lärande i olika sammanhang. Vi har fristående kurser som både riktar sig till dig som är ny inom området och till dig som har flera års arbetslivserfarenhet och nu vill vidareutbilda dig.

I grundkursen i Pedagogik får du studera olika pedagogiska perspektiv  och lärandeteorier. Du väljer fördjupning mellan teman som ledarskap, arbetsliv, skola,  genus och etnicitet.  I fortsättningskursen studeras hur samhällsvillkor, kulturmönster, interkulturella frågor, genus och mångfald utgör grund för pedagogiska processer och system.

Det specialpedagogiska kunskapsfältet vänder sig till dig som vill studera förutsättningarna för utveckling och lärande gällande individer i behov av särskilt stöd. Möjligheter och hinder samt makt-, rätts- och värdegrundsperspektiv är centrala aspekter som behandlas i kurserna specialpedagogik. Luleå tekniska universitet har examensrätt för Filosofie kandidatexamen i specialpedagogik omfattande 120 hp.

Är du intresserad av människors fritid? Då kan du läsa kurser inom området Fritidsvetenskap.

I grundkursen ingår att definiera, beskriva och diskutera fritid ur ett historiskt och nutida perspektiv. Ett moment i kursen behandlar ledarskapsteorier och ledarskapets betydelse i olika fritidsmiljöer. I fortsättningskursen fördjupar du studierna och här behandlas även fritiden ur ett internationellt perspektiv.