Hoppa till innehållet

Filosofie kandidatexamen med huvudområde specialpedagogik

Publicerad: 7 april 2014

Luleå tekniska universitet har rätt att utfärda filosofie kandidatexamen inom specialpedagogik. Du läser kurserna inom huvudområdet som fristående kurser och kan, när du uppfyller kravet för examen, ansöka om examensbevis.

Kravet för filosofie kandidatexamen med huvudområde specialpedagogik 180hp är följande;

Specialpedagogik 90hp (nedanstående 3 kurser)
. Annat ämne 30hp (totalt inom ett ämne).
 Valfria kurser 60hp. 
Totalt 180hp varav max 15hp på avancerad nivå.

Området specialpedagogik är mångfacetterat och komplext och har relationer till flera olika kunskapsfält. Det tvärvetenskapliga specialpedagogiska kunskapsfältet vid Luleå tekniska universitet lyfter betydelsen av att specialpedagogik bör förstås utifrån historiska, etiska, politiska, empiriska och teoretiska utgångspunkter. Samspelet mellan individ och miljö samt villkor och förutsättningar för att möta alla individers olikheter är centralt. Det specialpedagogiska fältet innefattar t.ex. inkluderings- och exkluderingsprocesser liksom forskning kring funktionshinder.

Kandidatexamen i Specialpedagogik vid Luleå tekniska universitet ger dig verktyg för att bedriva ett praktiskt pedagogiskt arbete såväl i förskola/skola som i övriga samhället samt förberedelse för forskning inom fältet. Behovet av forskning kring aspekter av barn, ungdomar och vuxna liksom äldre i behov av särskilt stöd är stort och ökande internationellt och nationellt. Som student möter du lärare med erfarenhet av specialpedagogiskt arbete i olika verksamheter som också forskar inom området. Forskningen är riktad mot att studera barns, elevers och vuxnas delaktighet, kommunikation och lärande i olika situationer och utbildningssammanhang.