Hoppa till innehållet
Lärarlyftet
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Fortbildning av lärare i svenska som andraspråk

Publicerad: 7 augusti 2007

Välkommen till en introduktionskurs i svenska som andraspråk vid Luleå tekniska universitet. Syftet är att höja kompetensen bland Sveriges lärare. Studierna ger dig en ökad förståelse för de olika värderingar och normer som finns på en skola idag. Du utvecklar din undervisning och stärker flerspråkiga och nyanlända elever. Den här möjligheten är öppen för alla lärare, oavsett vilket ämne du undervisar i. Hösten 2018 ges kursen Introduktionskurs i svenska som andraspråk, 7.5 HP. För undervisning i årskurs 1-6.

Kurser HT 2018

Följande kurs för fortbildning av lärare ges vid Luleå tekniska universitet, med start hösen 2018. Kurserna kan sökas via antagning.se

Senaste anmälningsdag 16 april
 

Förutsättningar för deltagande

Utbildningen genomförs på uppdrag av Skolverket. Förutsättningen för deltagande är att den deltagande läraren:

  • är anställd av en huvudman som har godkänt deltagandet
  • Lärare eller förskollärare som har en behörighetsgivande examen och är anställda inom skolväsendet, LVU-hem, på kriminalvårdsanstalt eller folkhögskola. Lärare som redan är behöriga i svenska som andraspråk kan gå kursen. Dessutom är den öppen för lärare som är anställda av annan som enligt avtal med kommunen utför uppgifter på entreprenad inom skolväsendet.

Studera med 80 procent av lönen

Lärare kan få 80 procent av lönebortfallet för den tid de studerar istället för att arbeta. Det är huvudmannen som ansöker om statsbidrag.