Lista

Publicerad: 4 oktober 2014
21-37 av 37
Naturorientering och teknik för grundlärare 4-6. del 2, 15 Högskolepoäng
Fortsättningskurs på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/course/U00/U0026P

Kursen är en fortsättning på kursen U0027P Naturorientering och teknik för grundlärare 4-6 del 1 och ger behörighet i naturorientering och teknik upp till årskurs 6.

Naturorientering och teknik i förskoleklass och skolår F-3, 15 Högskolepoäng
Fortsättningskurs på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/course/U00/U0017P

Det här är en kurs för den som är intresserad av elevers lärande i naturvetenskap och teknik i förskoleklass och årskurs 1-3.

Pedagogik 3, 30 Högskolepoäng
Fortsättningskurs på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/course/P00/P0023P

Kursen avser att ge fördjupade kunskaper och färdigheter i hur vetenskaplig kunskap om pedagogikens studieobjekt skapas.

Pedagogik A, grundkurs, 30 Högskolepoäng
Nybörjarkurs på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/course/P00/P0008P

Vetenskapen pedagogik utgör ett forskningsområde med fokus på människans hela kulturalisering i termer av mening och identitet.

Pedagogik B, fortsättningskurs, 30 Högskolepoäng
Fortsättningskurs på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/course/P00/P0009P

Kursen avser att ge grundläggande kunskaper i pedagogikens problemområden och i kursen studeras påverkansprocesser i olika miljöer.

Pedagogisk och relationell kompetens i skola och förskola, 15 Högskolepoäng
Fortsättningskurs på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/course/P00/P0061P

Kursen syftar till att utveckla kursdeltagarnas relationella kompetens inom pedagogiskt arbete samt deltagarnas kunskaper om olika kommunikations- och konflikthanteringsstrategier.

Specialpedagogik 3, 30 Högskolepoäng
Fortsättningskurs på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/course/S00/S0014P

Studenten skall tillägna sig fördjupade kunskaper inom det specialpedagogiska forskningsfältet.

Specialpedagogik A, grundkurs, 30 Högskolepoäng
Nybörjarkurs på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/course/S00/S0004P

Kursen fokuserar den samhälleliga målsättningen en skola för alla. Kursen introduceras vid en obligatorisk campusträff i Luleå. Övriga obligatoriska träffar i kursen genomförs via teknik ca en gång per månad.

Specialpedagogik B, fortsättningskurs, 30 Högskolepoäng
Fortsättningskurs på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/course/S00/S0005P

Kursen är en fördjupning inom det specialpedagogiska området med fokus på möjligheter och hinder för utveckling och lärande. Kursen introduceras vid en obligatorisk campusträff. Övriga obligatoriska träffar genomförs via teknink ca en gång per månad.

Specialpedagogiskt ledarskap i årskurs F-3 och 4-6 del 1, 7,5 Högskolepoäng
Fortsättningskurs på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/course/P00/P0054P

Kursen vänder sig till dig som är grundlärare och vill bredda din kompetens inom det specialpedagogiska området.

Specialpedagogiskt ledarskap i årskurs F-3 och 4-6 del 2, 7,5 Högskolepoäng
Fortsättningskurs på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/course/P00/P0055P

Kursen vänder sig till dig som är grundlärare och vill bredda din kompetens inom det specialpedagogiska området.

Svenska för grundlärare F-3, del 1, 15 Högskolepoäng
Nybörjarkurs på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/course/U00/U0002S

Kursen vänder sig till dig som är lärare och vill bredda din utbildning för undervisning i svenska i skolår F-3. Studierna bedrivs på heltid.

Teknik för grundlärare åk 1-6, 7,5 Högskolepoäng
Fortsättningskurs på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/course/L00/L0039P

Teknik finns överallt i vår vardag. Den finns i vårt samhälle, hemma, i vårt arbete samt under vår fritid. Men vad är teknik som skolämne? Vilka kunskaper och förmågor är det som skall utvecklas?

Uppskattande förhållningssätt: lärande, etik och hälsa, 7,5 Högskolepoäng
Fortsättningskurs på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/course/L00/L0041P

Kursen vänder sig till dig som arbetar inom förskola, grundskola och gymnasieskola som vill utveckla ett uppskattande förhållningssätt.

Utmana och stödja varje barns utveckling och lärande i förskolan, 7,5 Högskolepoäng

Syftet med kursen är att utvecklaförskollärares specialpedagogiska kompetens samt attutveckla förskollärares kunskaper inom språk-, matematik- och kommunikationsutveckling i förskolan. Kursen ingår i förskollärarlyftet.

Äventyrspedagogik fortsättningskurs 2 med inriktining mot äldre barn och ungdomar., 15 Högskolepoäng
Fortsättningskurs på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/course/P00/P0046P

Kursen ger dig konkreta redskap som du kan tillämpa med alla åldersgrupper från ca 9 år till vuxna.

Äventyrspedagogik, grundkurs 1 med allmän inriktning, 15 Högskolepoäng
Nybörjarkurs på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/course/P00/P0044P

Kursen ger dig redskap för att arbeta med skogen och närmiljön som arena för lärande i skolan, förskolan och fritidsverksamheten. Två fyradagars sammankomster med mellanliggande kursuppgifter, orter och datum på www.ltu.se/edu/aventyrspedagogik